email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
shikra hybird xlim pro MANIK wenax se xlim v2 moti x ohm micro

BÌNH, THAN, THUỐC, PHỤ KIỆN SHISHA

Chén Sứ Lớn

Chén Sứ Lớn

Giá: 70.000đ
Mã: PS002 85
Vòi Xịn hút Shisha

Vòi Xịn hút Shisha

Giá: 200.000đ
Mã: PS004 76
Giấy bạc

Giấy bạc

Giá: 50.000đ
Mã: PS006 72
RON CAO SU VÒI

RON CAO SU VÒI

Giá: 300.000đ
Mã: PS007 87
RON CAO SU CHÉN

RON CAO SU CHÉN

Giá: 300.000đ
Mã: PS008 74
CHÉN PUNEL HOA VĂN

CHÉN PUNEL HOA VĂN

Giá: 150.000đ
Mã: PS009 137
KLOUD

KLOUD

Giá: 250.000đ
Mã: PS010 99
CHÉN THỦY TINH

CHÉN THỦY TINH

Giá: 150.000đ
Mã: PS011 121
CHÉN PUNEL

CHÉN PUNEL

Giá: 150.000đ
Mã: PS012 79
BỊCH TIP HÚT SHISHA

BỊCH TIP HÚT SHISHA

Giá: 150.000đ
Mã: PS013 83
TIP HÚT SHISHA

TIP HÚT SHISHA

Giá: 300.000đ
Mã: PS014 190
Bình Shisha L15

Bình Shisha L15

Giá: 2.500.000đ
Mã: BL015 241
Bình Shisha L14

Bình Shisha L14

Giá: 2.500.000đ
Mã: BL014 218
Bình Shisha L13

Bình Shisha L13

Giá: 2.500.000đ
Mã: BL013 222
Bình Shisha L12

Bình Shisha L12

Giá: 2.500.000đ
Mã: BL012 229
Bình Shisha L11

Bình Shisha L11

Giá: 2.500.000đ
Mã: BL011 195
Bình Shisha Nhỏ cho thuê Combo Full

Bình Shisha Nhỏ cho thuê Combo Full

Giá: 300.000đ
Mã: DV003 1268
Bình Shisha Lớn cho thuê Combo Full

Bình Shisha Lớn cho thuê Combo Full

Giá: 500.000đ
Mã: DV002 1737
Binh Shisha S11 (Hết hàng)

Binh Shisha S11 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S011 823
Binh Shisha S10 (Hết hàng)

Binh Shisha S10 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S010 434
Binh Shisha S9 (Hết hàng)

Binh Shisha S9 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S009 422
Binh Shisha S8 (Hết hàng)

Binh Shisha S8 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S008 565
Binh Shisha S7 (Hết hàng)

Binh Shisha S7 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S007 403
-30%
Binh Shisha S6

Binh Shisha S6

1.000.000đ Giá: 700.000đ
Mã: S006 433
-30%
Binh Shisha S5

Binh Shisha S5

1.000.000đ Giá: 700.000đ
Mã: S005 460
Binh Shisha S4 (Hết hàng)

Binh Shisha S4 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S004 377
Binh Shisha S3 (Hết hàng)

Binh Shisha S3 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S003 382
Binh Shisha S2 (Hết hàng)

Binh Shisha S2 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S002 417
Binh Shisha S1 (Hết hàng)

Binh Shisha S1 (Hết hàng)

Giá: 700.000đ
Mã: S001 501
Binh Shisha L1 (Hết hàng)

Binh Shisha L1 (Hết hàng)

Giá: 1.600.000đ
Mã: BL001 411
Trang: 1 2NEXT