email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
shikra hybird xlim pro MANIK wenax se xlim v2 moti x ohm micro

Sản phẩm nổi bật

Pod 1 lần 12.000 hơi 5% VAPOR STORM

Pod 1 lần 12.000 hơi 5% VAPOR STORM

Giá: 250.000đ
Mã: DP023 17
ARGUS G

ARGUS G

Giá: 600.000đ
Mã: PO138 61
CYBER X

CYBER X

Giá: 500.000đ
Mã: PO137 64
CYBER S

CYBER S

Giá: 500.000đ
Mã: PO136 47
Đầu thay thế AVTS

Đầu thay thế AVTS

Giá: 120.000đ
Mã: DP021 478
Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Giá: 300.000đ
Mã: DP020 467
Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP019 284
Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP018 408
Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP016 374
Pod 1 lần ASVAPE 8000 hơi 5%

Pod 1 lần ASVAPE 8000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP015 288

OCC, ĐẦU POD, PHỤ KIỆN VAPE

ĐẦU POD THAY THẾ CYBER S VÀ X

ĐẦU POD THAY THẾ CYBER S VÀ X

Giá: 100.000đ
Mã: OC101 38
ĐẦU POD THAY THẾ ARGUS G VÀ PRO

ĐẦU POD THAY THẾ ARGUS G VÀ PRO

Giá: 100.000đ
Mã: OC100 27
Đầu Geekvape q

Đầu Geekvape q

Giá: 100.000đ
Mã: OC99 138
OCC ORION 2

OCC ORION 2

Giá: 100.000đ
Mã: OC098 439
Bộ Build Coil B

Bộ Build Coil B

Giá: 250.000đ
Mã: OC097 359

TINH DẦU (JUICE)

TINH DẦU SALT JAM MOMSTER 20ni 30ml

TINH DẦU SALT JAM MOMSTER 20ni 30ml

Giá: 120.000đ
Mã: TD094 136
TINH DẦU SALT PI 50ni

TINH DẦU SALT PI 50ni

Giá: 320.000đ
Mã: TD093 69
TINH DẦU SALT 1982 50ni

TINH DẦU SALT 1982 50ni

Giá: 320.000đ
Mã: TD092 130
Tinh dầu CYMLX 50ni 10ml

Tinh dầu CYMLX 50ni 10ml

Giá: 120.000đ
Mã: TD091 374
TINH DẦU SALT ANIKID 60ni 30ml

TINH DẦU SALT ANIKID 60ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD090 4286

TANK ( ĐẦU ĐỐT )

Đầu đốt beli sử dụng occ

Đầu đốt beli sử dụng occ

Giá: 350.000đ
Mã: TA041 624
ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

Giá: 350.000đ
Mã: TA040 533
ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

Giá: 600.000đ
Mã: TA039 615
Tank 1 lần tesla

Tank 1 lần tesla

Giá: 120.000đ
Mã: TA038 740
Tank 1 lần Mario

Tank 1 lần Mario

Giá: 120.000đ
Mã: TA037 1079

POD SYSTEM ( POD CHÂM DẦU )

ARGUS G

ARGUS G

Giá: 600.000đ
Mã: PO138 61
CYBER X

CYBER X

Giá: 500.000đ
Mã: PO137 64
CYBER S

CYBER S

Giá: 500.000đ
Mã: PO136 47
Digiflavor U Pod

Digiflavor U Pod

Giá: 600.000đ
Mã: PO135 85
Cube Upod 40w

Cube Upod 40w

Giá: 700.000đ
Mã: po134 61

VAPE ( KIT, MOD)

GEEKVAPE T200

GEEKVAPE T200

Giá: 2.400.000đ
Mã: VA042 572
HANYA II 230W

HANYA II 230W

Giá: 1.400.000đ
Mã: VA041 824
GeekVape Aegis Legend L200

GeekVape Aegis Legend L200

Giá: 2.000.000đ
Mã: VA040 757
GEEKVAPE S100

GEEKVAPE S100

Giá: 1.800.000đ
Mã: VA039 517
MOD MIXX

MOD MIXX

Giá: 1.500.000đ
Mã: VA038 699

XE ĐIỆN VÀ PHỤ TÙNG

MÁY, THUỐC IQOS

THUỐC TEREA

THUỐC TEREA

Giá: 160.000đ
Mã: IQ006 623
THUỐC HEETS

THUỐC HEETS

Giá: 120.000đ
Mã: IQ005 527
IQOS LUMINA PRIME

IQOS LUMINA PRIME

Giá: 4.000.000đ
Mã: IQ001 813
IQOS LUMINA

IQOS LUMINA

Giá: 3.000.000đ
Mã: PO002 1097
IQOS DUO 3.0

IQOS DUO 3.0

Giá: 2.500.000đ
Mã: IQ003 901

POD 1 LẦN ( DISPOSABLE POD )

Pod 1 lần 12.000 hơi 5% VAPOR STORM

Pod 1 lần 12.000 hơi 5% VAPOR STORM

Giá: 250.000đ
Mã: DP023 17
Pod 1 lần DRUM BOOM 7000 hơi 5%

Pod 1 lần DRUM BOOM 7000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP022 101
Đầu thay thế AVTS

Đầu thay thế AVTS

Giá: 120.000đ
Mã: DP021 478
Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Giá: 300.000đ
Mã: DP020 467
Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP019 284