email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
shikra hybird Manto Aio Mfeng Polarnight etu diavel Uwell Crown lucid thelema ohm micro

Sản phẩm nổi bật

Pod vinci royal

Pod vinci royal

Giá: 700.000đ
Mã: PO116 314
Manto aio plus

Manto aio plus

Giá: 800.000đ
Mã: PO112 378
Pod hanya airtok

Pod hanya airtok

Giá: 600.000đ
Mã: PO111 228
GEEKVAPE T200

GEEKVAPE T200

Giá: 2.400.000đ
Mã: VA042 281
Aegis boot luxury

Aegis boot luxury

Giá: 1.100.000đ
Mã: PO110 167
ARGUS PRO LIMIT

ARGUS PRO LIMIT

Giá: 1.300.000đ
Mã: PO107 289
HANYA II 230W

HANYA II 230W

Giá: 1.400.000đ
Mã: VA041 508
GeekVape Aegis Legend L200

GeekVape Aegis Legend L200

Giá: 2.000.000đ
Mã: VA040 471
GEEKVAPE S100

GEEKVAPE S100

Giá: 1.800.000đ
Mã: VA039 287
MOD MIXX

MOD MIXX

Giá: 1.500.000đ
Mã: VA038 458

OCC, ĐẦU POD, PHỤ KIỆN VAPE

OCC ORION 2

OCC ORION 2

Giá: 100.000đ
Mã: OC098 151
Bộ Build Coil B

Bộ Build Coil B

Giá: 250.000đ
Mã: OC097 153
Bộ Build Coil A

Bộ Build Coil A

Giá: 700.000đ
Mã: OC096 153
Nhíp Sứ Thẳng

Nhíp Sứ Thẳng

Giá: 50.000đ
Mã: OC095 111
Cây Quấn Coil ijg

Cây Quấn Coil ijg

Giá: 50.000đ
Mã: OC094 139

TINH DẦU (JUICE)

Tinh dầu PLAY 3ni 100ml

Tinh dầu PLAY 3ni 100ml

Giá: 250.000đ
Mã: TD075 50
Tinh dầu romio 6ni 100ml

Tinh dầu romio 6ni 100ml

Giá: 350.000đ
Mã: TD074 50
Tinh dầu romio 50ni 30ml

Tinh dầu romio 50ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD073 46
TINH DẦU SALT TRÀ ĐÀO CAM XẢ 50ni 30ml

TINH DẦU SALT TRÀ ĐÀO CAM XẢ 50ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD072 38
TINH DẦU SALT TRÀ ĐÀO CAM XẢ 30ni 30ml

TINH DẦU SALT TRÀ ĐÀO CAM XẢ 30ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD071 34

TANK ( ĐẦU ĐỐT )

Đầu đốt beli sử dụng occ

Đầu đốt beli sử dụng occ

Giá: 350.000đ
Mã: TA041 416
ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

Giá: 350.000đ
Mã: TA040 331
ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

Giá: 600.000đ
Mã: TA039 368
Tank 1 lần tesla

Tank 1 lần tesla

Giá: 120.000đ
Mã: TA038 515
Tank 1 lần Mario

Tank 1 lần Mario

Giá: 120.000đ
Mã: TA037 858

POD SYSTEM ( POD CHÂM DẦU )

XLIM BẢN KỶ NIỆM

XLIM BẢN KỶ NIỆM

Giá: 800.000đ
Mã: PO125 124
URSA NANO 2 CÂY

URSA NANO 2 CÂY

Giá: 700.000đ
Mã: PO124 138
GOTEK S KÈM ĐẦU

GOTEK S KÈM ĐẦU

Giá: 400.000đ
Mã: PO123 149
POD ORION Q KHẢM TRAI

POD ORION Q KHẢM TRAI

Giá: 800.000đ
Mã: PO122 124
ORION 2

ORION 2

Giá: 1.400.000đ
Mã: PO121 162

VAPE ( KIT, MOD)

GEEKVAPE T200

GEEKVAPE T200

Giá: 2.400.000đ
Mã: VA042 281
HANYA II 230W

HANYA II 230W

Giá: 1.400.000đ
Mã: VA041 508
GeekVape Aegis Legend L200

GeekVape Aegis Legend L200

Giá: 2.000.000đ
Mã: VA040 471
GEEKVAPE S100

GEEKVAPE S100

Giá: 1.800.000đ
Mã: VA039 287
MOD MIXX

MOD MIXX

Giá: 1.500.000đ
Mã: VA038 458

XE ĐIỆN VÀ PHỤ TÙNG

MÁY, THUỐC IQOS

THUỐC TEREA

THUỐC TEREA

Giá: 160.000đ
Mã: IQ006 221
THUỐC HEETS

THUỐC HEETS

Giá: 120.000đ
Mã: IQ005 214
IQOS LUMINA PRIME

IQOS LUMINA PRIME

Giá: 4.000.000đ
Mã: IQ001 575
IQOS LUMINA

IQOS LUMINA

Giá: 3.000.000đ
Mã: PO002 740
IQOS DUO 3.0

IQOS DUO 3.0

Giá: 2.500.000đ
Mã: IQ003 635

POD 1 LẦN ( DISPOSABLE POD )

VAPMOD 5000 HƠI 5%

VAPMOD 5000 HƠI 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP014 187
COOLPLAY 5000 HƠI 5%

COOLPLAY 5000 HƠI 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP013 199
POD 1 LẦN GUIILABS 4000 HƠI

POD 1 LẦN GUIILABS 4000 HƠI

Giá: 200.000đ
Mã: DP012 212
POD 1 LẦN LIO BOOM 3500 HƠI

POD 1 LẦN LIO BOOM 3500 HƠI

Giá: 200.000đ
Mã: DP011 327
POD 1 LẦN QUIZZ 4000 HƠI 5%

POD 1 LẦN QUIZZ 4000 HƠI 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP010 142