email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
frenzy trinity Shikra Manto Aio Mfeng Polarnight

PHỤ KIỆN SHISHA

-30%
TIP HÚT SHISHA

TIP HÚT SHISHA

5.000đ Giá: 3.500đ
Mã: PS014 278
-30%
BỊCH TIP HÚT SHISHA

BỊCH TIP HÚT SHISHA

200.000đ Giá: 140.000đ
Mã: PS013 257
-25%
CHÉN PUNEL

CHÉN PUNEL

200.000đ Giá: 150.000đ
Mã: PS012 284
-25%
CHÉN THỦY TINH

CHÉN THỦY TINH

200.000đ Giá: 150.000đ
Mã: PS011 293
-30%
KLOUD

KLOUD

300.000đ Giá: 210.000đ
Mã: PS010 349
-25%
CHÉN PUNEL HOA VĂN

CHÉN PUNEL HOA VĂN

200.000đ Giá: 150.000đ
Mã: PS009 92
-30%
RON CAO SU CHÉN

RON CAO SU CHÉN

50.000đ Giá: 35.000đ
Mã: PS008 312
-30%
RON CAO SU VÒI

RON CAO SU VÒI

50.000đ Giá: 35.000đ
Mã: PS007 256
-60%
Giấy bạc

Giấy bạc

100.000đ Giá: 40.000đ
Mã: PS006 201
-20%
Vòi bình thường hút shisha

Vòi bình thường hút shisha

150.000đ Giá: 120.000đ
Mã: PS005 306
-30%
Vòi Xịn hút Shisha

Vòi Xịn hút Shisha

300.000đ Giá: 210.000đ
Mã: PS004 266
-30%
Chén Gốm

Chén Gốm

100.000đ Giá: 70.000đ
Mã: PS003 170
-30%
Chén Sứ Lớn

Chén Sứ Lớn

100.000đ Giá: 70.000đ
Mã: PS002 171
-50%
Chén Sứ Nhỏ

Chén Sứ Nhỏ

100.000đ Giá: 50.000đ
Mã: PS001 164