email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
shikra hybird xlim pro MANIK wenax se xlim v2 moti x ohm micro

Sản phẩm nổi bật

Đầu thay thế AVTS

Đầu thay thế AVTS

Giá: 120.000đ
Mã: DP021 284
Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Giá: 300.000đ
Mã: DP020 276
Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP019 155
Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP018 237
Pod 1 lần rumbar 10.000 hơi 5%

Pod 1 lần rumbar 10.000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP017 321
Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP016 239
Pod 1 lần ASVAPE 8000 hơi 5%

Pod 1 lần ASVAPE 8000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP015 191
Pod 1 lần WILDBAR 6500 hơi 5%

Pod 1 lần WILDBAR 6500 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP014 164
XLIM PRO 30W

XLIM PRO 30W

Giá: 800.000đ
Mã: PO131 612
GEEKVAPE T200

GEEKVAPE T200

Giá: 2.400.000đ
Mã: VA042 470

OCC, ĐẦU POD, PHỤ KIỆN VAPE

Đầu Geekvape q

Đầu Geekvape q

Giá: 100.000đ
Mã: OC99 25
OCC ORION 2

OCC ORION 2

Giá: 100.000đ
Mã: OC098 320
Bộ Build Coil B

Bộ Build Coil B

Giá: 250.000đ
Mã: OC097 273
Bộ Build Coil A

Bộ Build Coil A

Giá: 700.000đ
Mã: OC096 332
Nhíp Sứ Thẳng

Nhíp Sứ Thẳng

Giá: 50.000đ
Mã: OC095 219

TINH DẦU (JUICE)

TINH DẦU SALT ANIKID 60ni 30ml

TINH DẦU SALT ANIKID 60ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD090 1721
TINH DẦU SALT Old Smuggler 30ni 30ml

TINH DẦU SALT Old Smuggler 30ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD089 169
Tinh dầu NINJA MAN 3ni 100ml

Tinh dầu NINJA MAN 3ni 100ml

Giá: 350.000đ
Mã: TD088 204
Tinh dầu NINJA MAN 50ni 30ml

Tinh dầu NINJA MAN 50ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD087 173
Tinh dầu NINJA MAN 35ni 30ml

Tinh dầu NINJA MAN 35ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD086 161

TANK ( ĐẦU ĐỐT )

Đầu đốt beli sử dụng occ

Đầu đốt beli sử dụng occ

Giá: 350.000đ
Mã: TA041 543
ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

Giá: 350.000đ
Mã: TA040 459
ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

Giá: 600.000đ
Mã: TA039 522
Tank 1 lần tesla

Tank 1 lần tesla

Giá: 120.000đ
Mã: TA038 655
Tank 1 lần Mario

Tank 1 lần Mario

Giá: 120.000đ
Mã: TA037 996

POD SYSTEM ( POD CHÂM DẦU )

XLIM SE LIMITED

XLIM SE LIMITED

Giá: 500.000đ
Mã: PO133 80
Wenax Q

Wenax Q

Giá: 700.000đ
Mã: PO132 44
XLIM PRO 30W

XLIM PRO 30W

Giá: 800.000đ
Mã: PO131 612
ORION ART

ORION ART

Giá: 550.000đ
Mã: PO130 243
FEELIN MINI

FEELIN MINI

Giá: 400.000đ
Mã: PO129 217

VAPE ( KIT, MOD)

GEEKVAPE T200

GEEKVAPE T200

Giá: 2.400.000đ
Mã: VA042 470
HANYA II 230W

HANYA II 230W

Giá: 1.400.000đ
Mã: VA041 710
GeekVape Aegis Legend L200

GeekVape Aegis Legend L200

Giá: 2.000.000đ
Mã: VA040 644
GEEKVAPE S100

GEEKVAPE S100

Giá: 1.800.000đ
Mã: VA039 427
MOD MIXX

MOD MIXX

Giá: 1.500.000đ
Mã: VA038 608

XE ĐIỆN VÀ PHỤ TÙNG

MÁY, THUỐC IQOS

THUỐC TEREA

THUỐC TEREA

Giá: 160.000đ
Mã: IQ006 477
THUỐC HEETS

THUỐC HEETS

Giá: 120.000đ
Mã: IQ005 407
IQOS LUMINA PRIME

IQOS LUMINA PRIME

Giá: 4.000.000đ
Mã: IQ001 717
IQOS LUMINA

IQOS LUMINA

Giá: 3.000.000đ
Mã: PO002 966
IQOS DUO 3.0

IQOS DUO 3.0

Giá: 2.500.000đ
Mã: IQ003 795

POD 1 LẦN ( DISPOSABLE POD )

Đầu thay thế AVTS

Đầu thay thế AVTS

Giá: 120.000đ
Mã: DP021 284
Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Giá: 300.000đ
Mã: DP020 276
Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP019 155
Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP018 237
Pod 1 lần rumbar 10.000 hơi 5%

Pod 1 lần rumbar 10.000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP017 321