email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
shikra hybird xlim pro MANIK wenax se xlim v2 moti x ohm micro

Sản phẩm nổi bật

Pall 18650 pin rời

Pall 18650 pin rời

Giá: 300.000đ
Mã: PO144 370
Pall 2 pin liền

Pall 2 pin liền

Giá: 300.000đ
Mã: PO143 376
ARGUS G

ARGUS G

Giá: 600.000đ
Mã: PO138 528
CYBER X

CYBER X

Giá: 500.000đ
Mã: PO137 494
CYBER S

CYBER S

Giá: 500.000đ
Mã: PO136 460
Đầu thay thế AVTS

Đầu thay thế AVTS

Giá: 120.000đ
Mã: DP021 875
Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Pod 1 lần AVTS kèm đầu vị

Giá: 300.000đ
Mã: DP020 988
Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Pod 1 lần coolplay 4000 hơi 5%

Giá: 200.000đ
Mã: DP019 820
Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 7000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP018 783
Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Pod 1 lần Miou 9000 hơi 5%

Giá: 250.000đ
Mã: DP016 804

OCC, ĐẦU POD, PHỤ KIỆN VAPE

Occ Pall 2

Occ Pall 2

Giá: 100.000đ
Mã: OC104 247
Đầu pod OXVA ONEO 0.4

Đầu pod OXVA ONEO 0.4

Giá: 100.000đ
Mã: OC103 289
Đầu pod OXVA ONEO 0.6

Đầu pod OXVA ONEO 0.6

Giá: 100.000đ
Mã: OC102 240
ĐẦU POD THAY THẾ CYBER S VÀ X

ĐẦU POD THAY THẾ CYBER S VÀ X

Giá: 100.000đ
Mã: OC101 436
ĐẦU POD THAY THẾ ARGUS G VÀ PRO

ĐẦU POD THAY THẾ ARGUS G VÀ PRO

Giá: 100.000đ
Mã: OC100 440

TINH DẦU (JUICE)

TINH DẦU SALT ROMIO 55ni 30ml

TINH DẦU SALT ROMIO 55ni 30ml

Giá: 350.000đ
Mã: TD112 109
TINH DẦU SALT ROMIO 35ni 30ml

TINH DẦU SALT ROMIO 35ni 30ml

Giá: 350.000đ
Mã: TD111 73
Tinh dầu Uwell 30ni 30ml

Tinh dầu Uwell 30ni 30ml

Giá: 320.000đ
Mã: TD110 150
Tinh dầu camdown 3ni 100ml

Tinh dầu camdown 3ni 100ml

Giá: 380.000đ
Mã: TD109 182
Tinh dầu JAM MOSTER 3ni 100ml

Tinh dầu JAM MOSTER 3ni 100ml

Giá: 350.000đ
Mã: TD108 250

TANK ( ĐẦU ĐỐT )

Đầu đốt beli sử dụng occ

Đầu đốt beli sử dụng occ

Giá: 350.000đ
Mã: TA041 1014
ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

ĐẦU ĐỐT SNOWWOFL BABY

Giá: 350.000đ
Mã: TA040 811
ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

ĐẦU ĐỐT RTA TRIO MTL

Giá: 600.000đ
Mã: TA039 915
Tank 1 lần tesla

Tank 1 lần tesla

Giá: 120.000đ
Mã: TA038 1071
Tank 1 lần Mario

Tank 1 lần Mario

Giá: 120.000đ
Mã: TA037 1338

POD SYSTEM ( POD CHÂM DẦU )

Gotek II

Gotek II

Giá: 500.000đ
Mã: PO145 257
Pall 18650 pin rời

Pall 18650 pin rời

Giá: 300.000đ
Mã: PO144 370
Pall 2 pin liền

Pall 2 pin liền

Giá: 300.000đ
Mã: PO143 376
Oxva Oneo

Oxva Oneo

Giá: 600.000đ
Mã: PO142 316
Oxva xlim SQ pro

Oxva xlim SQ pro

Giá: 700.000đ
Mã: PO141 354

VAPE ( KIT, MOD)

GEEKVAPE AEGIS X

GEEKVAPE AEGIS X

Giá: 2.000.000đ
Mã: VA043 324
GEEKVAPE T200

GEEKVAPE T200

Giá: 2.400.000đ
Mã: VA042 894
HANYA II 230W

HANYA II 230W

Giá: 1.400.000đ
Mã: VA041 1137
GeekVape Aegis Legend L200

GeekVape Aegis Legend L200

Giá: 2.000.000đ
Mã: VA040 1049
GEEKVAPE S100

GEEKVAPE S100

Giá: 1.800.000đ
Mã: VA039 821

MÁY, THUỐC IQOS

THUỐC TEREA

THUỐC TEREA

Giá: 160.000đ
Mã: IQ006 1204
THUỐC HEETS

THUỐC HEETS

Giá: 110.000đ
Mã: IQ005 1044
IQOS LUMINA PRIME

IQOS LUMINA PRIME

Giá: 4.000.000đ
Mã: IQ001 1240
IQOS LUMINA

IQOS LUMINA

Giá: 3.000.000đ
Mã: PO002 1752
IQOS DUO 3.0

IQOS DUO 3.0

Giá: 2.500.000đ
Mã: IQ003 1395

POD 1 LẦN ( DISPOSABLE POD )

Pod 1 lần MEO 10k hơi

Pod 1 lần MEO 10k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP034 270
Pod 1 lần ATVS 18K hơi

Pod 1 lần ATVS 18K hơi

Giá: 280.000đ
Mã: DP033 340
Pod 1 lần ATVS 9k hơi

Pod 1 lần ATVS 9k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP032 439
Pod 1 lần MIOU 7k hơi

Pod 1 lần MIOU 7k hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP031 236
Pod 1 lần BACK PINK 8k6 hơi

Pod 1 lần BACK PINK 8k6 hơi

Giá: 250.000đ
Mã: DP030 233