email duyan0804@gmail.com | phone 0943 82 32 02
frenzy trinity Shikra Manto Aio Mfeng Polarnight

PHỤ KIỆN SHISHA

-30%
RON CAO SU CHÉN

RON CAO SU CHÉN

50.000đ Giá: 35.000đ
Mã: PS008 132
-30%
RON CAO SU VÒI

RON CAO SU VÒI

50.000đ Giá: 35.000đ
Mã: PS007 114
-60%
Giấy bạc

Giấy bạc

100.000đ Giá: 40.000đ
Mã: PS006 110
-20%
Vòi bình thường hút shisha

Vòi bình thường hút shisha

150.000đ Giá: 120.000đ
Mã: PS005 170
-30%
Vòi Xịn hút Shisha

Vòi Xịn hút Shisha

300.000đ Giá: 210.000đ
Mã: PS004 156
-30%
Chén Gốm

Chén Gốm

100.000đ Giá: 70.000đ
Mã: PS003 95
-30%
Chén Sứ Lớn

Chén Sứ Lớn

100.000đ Giá: 70.000đ
Mã: PS002 79
-50%
Chén Sứ Nhỏ

Chén Sứ Nhỏ

100.000đ Giá: 50.000đ
Mã: PS001 87